ประวัติบริษัท

      บริษัท แอล.พี. ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อ  3  มีนาคม  2540  โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การรับจ้างผลิตชิ้นส่วนตามความต้องการของลูกค้าโดยวิธีการตัดชิ้นงานด้วยเครื่องเลเซอร์ , ตัด / พับโลหะ , เชื่อมประกอบ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดย มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่  821 หมู่  3  ซอยท่านผู้หญิง  ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ซึ่งมีบุคลากรตลอดจนทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน

iso new

ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ

ขอบเขตที่ขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 คือ

การผลิตชิ้นส่วนตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยบริษัท แอล.พี. ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 821 หมู่  3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270


 

***  นโยบายคุณภาพ  ***

ฝ่ายบริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่น ที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารวมทั้งเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า จึงกำหนดและประกาศใช้นโยบายคุณภาพ ดังนี้

แอล. พี. มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงต่อเวลา
เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง