เพิ่มเครื่องตัดเลเซอร์ Mitsubishi ML3015eX เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ

ด้วยปริมาณงานที่ลูกค้าสั่งเขามาเป็นจำนวนมากการให้บริการอาจจะไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯได้ทำการเพิ่มเครื่องตัดเลเซอร์ใหม่ เป็นเครื่อง Mitsubishi รุ่น ML3015eX ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรองรับงานที่ลูกค้าสั่งเข้ามาทันอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม : เพิ่มเครื่องตัดเลเซอร์ Mitsubishi ML3015eX เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ